TSO en BSO

Vanuit onze Montessoriaanse visie vinden wij het belangrijk dat alle kinderen overblijven.

Op onze school wordt het overblijven in samenwerking met de Stichting Kinderopvang Oegstgeest georganiseerd. De kinderen eten in de groep samen met de leerkracht en een leid(st)er van de SKO. Na het eten spelen de kinderen, onder begeleiding van de SKO, buiten Aan deze overblijfregeling zijn uiteraard kosten verbonden.

De hoogte van de bijdrage wordt ieder jaar vastgesteld. Voor de betaling van het overblijfgeld wordt gebruik gemaakt van WissCollect, dit om de administratieve rompslomp te beperken. Bij inschrijving van uw kind(eren) is het de bedoeling dat u meteen ook de "Overeenkomst Overblijfvoorziening" tekent. 

De SKO is gevestigd in het zelfde pand als de school. De kinderen die na schooltijd naar de BSO gaan van de SKO worden in de school opgehaald en naar de verschillende BSO ruimtes gebracht. De oudere kinderen worden opgehaald maar gaan naar een speciale locatie waar oudere kinderen komen.