privacy-en-cookieverklaring-websitebezoekers

De Montessorischool Oegstgeest neemt privacy serieus. Indien u wilt weten welke persoonsgegevens wij over u en/of uw kind(eren) hebben vastgelegd, dan kunt u altijd contact opnemen met ons. In deze privacy- en cookieverklaring wordt in het kort beschreven hoe wij met persoonsgegevens van bezoekers van onze websites omgaan en deze beveiligen. Voor meer informatie over de manier waarop wij persoonsgegevens van leerlingen en ouders omgaan, zie deze link. Daar staat ook beschreven hoe we met gegevens van medewerkers omgaan.

Doeleinden van de gegevensverwerking van bezoekers van de website

Als u een contactformulier op de website invult, of ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die u ons toestuurt bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

Klikgedrag en bezoekgegevens

Op de website worden algemene bezoekgegevens bijgehouden. In dit kader kan met name het IP-adres van uw computer, de eventuele gebruikersnaam, het tijdstip van opvraging en gegevens die de browser van een bezoeker meestuurt, worden geregistreerd en worden gebruikt voor statistische analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Tevens optimaliseren wij hiermee de werking van de website. Wij proberen deze gegevens zo veel mogelijk te anonimiseren. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt.

Gebruik van cookies

Wij maken bij het aanbieden van elektronische diensten gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. Wij gebruiken cookies om uw instellingen en voorkeuren te onthouden. U kunt deze cookies uitzetten via uw browser, zie bijvoorbeeld deze toelichting door de Consumentenbond voor uitleg. 

Functionele cookies

Om ervoor te zorgen dat onze website goed werkt maken wij gebruik van functionele cookies. Dit zorgt ervoor dat u bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen worden onthouden. Voor het gebruik van deze cookies hebben wij geen toestemming nodig.

Analytische cookies 

Via onze website worden cookies geplaatst van het bedrijf Google als deel van de “Analytics”-dienst. Google gebruikt deze informatie om bij te houden over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google, hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wel dient u over het gebruik daarvan te worden geïnformeerd. Dit doen wij door middel van dit privacy statement.

Tracking cookies 

Deze cookies worden gebruikt om het surfgedrag van een bezoeker vast te leggen. Onder andere Sociale media platforms maken gebruik van dit soort cookies. Op grond van de wet is voor het bijhouden van deze cookies uw toestemming vereist. Daarom krijgt u bij het bezoeken van onze website de vraag of u instemt met het gebruik van deze cookies. Pas als u toestemming heeft gegeven, worden deze cookies geplaatst.

Bewaartermijnen en verwijdering van cookies 

Heeft een cookie een verlooptermijn, dan worden uw gegevens na verloop van de verloopdatum niet meer geregistreerd. Daarnaast is het ook mogelijk cookies voortijdig te verwijderen (zie handleiding browser).

Websites van derden

Voor alle websites van derden waarmee wij via een link zijn verbonden, geldt dat onze privacy- en cookieverklaring niet van toepassing is. Daarboven achten wij het belangrijk om u erop te wijzen dat wij op geen enkele wijze kunnen garanderen dat deze derden uw persoonsgegevens op een betrouwbare of veilige manier behandelen. Lees daarom eerst de privacyverklaring van dergelijke websites alvorens ervan gebruik te maken.

Sociale media

Op deze websites kunnen knoppen zijn opgenomen om pagina’s te kunnen promoten of delen op sociale netwerken van Facebook, Twitter en Instagram. Deze knoppen worden gerealiseerd door een code die wordt aangeleverd door Facebook, Twitter en Instagram zelf. Deze code plaatst onder meer een cookie (zie boven).

Leest u de privacyverklaring van Facebook,Twitter en Instagram (welke regelmatig kunnen wijzigen) om te zien wat zij met uw persoonsgegevens doen die zij met deze code verwerken.

Beveiliging

Met de door ons genomen beveiligingsmaatregelen streven wij ernaar om misbruik van en ongewenste toegang tot uw persoonsgegevens te voorkomen. Dit doen wij door het voeren van een strikt autorisatie- en beveiligingsbeleid en het periodiek controleren van de uitvoering daarvan. Qua beveiliging hanteren wij logische, fysieke, technische- en organisatorische toegangsbeveiliging. 

Klachten

Heeft u een klacht over de wijze waarop wij uw persoonsgegevens verwerken dan gaan wij hierover graag met u in gesprek. Dit kan door contact op te nemen met directie@montessorischool-oegstgeest.nl, of een van de contactgegevens hieronder vermeld. Mocht u niet tevreden zijn over de afhandeling van uw eerdere verzoek dan kunt u de klacht over onze verwerking ook voor te leggen aan de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). Daartoe kunt u contact opnemen met het AP, zie www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

Aanpassen privacy statement

Wij behouden ons het recht voor deze privacy- en cookieverklaring aan te passen. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd. Deze privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd op 16 februari 2021.

Bezoekadres en contactgegevens:
Montessorischool Oegstgeest
Lange Voort 261c
071 51 77 060
directie@montessorischool-oegstgeest.nl

Verwerkingsverantwoordelijke (directeur-bestuurder) van de Montessorischool:
Dera Petter
Functionaris Gegevensbescherming van Montessorischool Oegstgeest:
Cris de Beer
Edelgasstraat 57
2718 SX Zoetermeer
Tel. 079-3623629
E-mail:  a.raaijmakers@privaty.nl