Ouderparticipatie

Komend schooljaar besteden wij weer aandacht aan het opnieuw vormgeven van de rol van ouders in de school en de samenwerking tussen school en ouders. Gedurende het hele schooljaar worden er veel activiteiten georganiseerd voor en door de kinderen op school. Te denken valt aan de 'open podia', projecten, sportdagen, de bibliotheek en de eindpresentatie van groep 8. Veel activiteiten zijn niet mogelijk zonder een actieve bijdrage van ouders. Ouders kunnen bijvoorbeeld een bijdrage leveren door zich op te geven als;

  • Klassenmoeder of -vader (contactpersoon/klassenhulp)
  • Klusjesman of -vrouw
  • Sport-, tuin- of computerouder
  • Leesmoeder of -vader (of -opa, -oma, -tante...)
  • Bibliotheekmedewerker
  • Hulp bij creatieve middagen
  • Chauffeur voor excursies e.d.
  • Redactielid van de schoolkrant
  • Lid van de Medezeggenschapsraad of Oudervereniging

In de MontjesMaat wordt regelmatig een beroep op ouders gedaan voor de vermelde of andere activiteiten. Ook los daarvan kunt u zich opgeven bij de leerkracht. In de Social School app staan vaak intekenlijsten waarop u zich kunt aanmelden of inschrijven. Werk en denk vooral met ons mee in het belang van de kinderen!