MR leden

 

Oudergeleding MR

Mijn naam is Carlijn Hoogeveen en ik woon samen met Michel en onze 2 jongens, Mathies (groep 5/6) en Casijn (groep 3/4), sinds 2017 in Oegstgeest. Wij zijn vanwege de school uit Amsterdam vertrokken. Vanaf 2020 zit ik in de MR en sinds begin dit jaar in de rol van voorzitter. Ik draag het Montessori-onderwijs een warm hart toe. Leer mij het zelf te doen vind ik een prachtig uitgangspunt om kinderen te laten groeien vanuit hun intrinsieke motivatie. Zelf heb ik op de Montessorischool in Wassenaar en op het Haags Montessori Lyceum in Den Haag gezeten voordat ik afstudeerde als Sociaal Psycholoog. Ik werk als opleider/coach in het bedrijfsleven op gebied van (Team)coaching en Persoonlijk Leiderschap. Ik vind het belangrijk dat er een gelijkwaardige dialoog kan plaatsvinden tussen de ouders en de leerkrachten zodat de kinderen goed onderwijs kunnen krijgen en iedereen met plezier naar school gaat. Mijn ervaring zet ik graag in om samen met de MR leden zorg te dragen voor een fijne school. Bij vragen zijn wij altijd aan te spreken, graag zelfs!

Mijn naam is Tessa Mearns. Ik ben de moeder van Helena Burton (groep 3-4C) en van Annabel Burton (7-8C), die in 2016 op de Montessorischool begon, kort na onze verhuizing naar Oegstgeest. Ik zit sinds 2020 in de MR. Ik stond vroeger zelf voor de klas, en ben nu onderwijskundig onderzoeker en lerarenopleider. Ik weet dus wat van hoe een schoolorganisatie van binnen eruit ziet en help graag mee om contact tussen de school en haar diverse groep ouders te versterken. Samen met Karlijn ga ik me dit jaar buigen onder andere over het thema Communicatie.

My name is Tessa Mearns. I am mother to Helena Burton (group 3-4C) and Annabel Burton (7-8C), who started at the Montessori School in 2016, shortly after we moved to Oegstgeest. I have been in the MR since 2020. I used to be a teacher and am now an educational researcher and teacher educator. This means I am familiar with how schools work and am keen to strengthen the contact between the school and its diverse group of parents. Together with Karlijn, my main focus in the MR this year is Communication.

Mijn naam is Roselin van der Torren en ik ben moeder van drie kinderen. M’n dochter Madeleine (5 jaar) zit in groep 3-4C, en mijn dochter Juliette (4 jaar) zit in de startgroep. Mijn jongste zoon Diederik (2 jaar) gaat nog niet naar school. Ik ben getrouwd en woon in Oegstgeest. Ik draag de Montessorischool een warm hart toe en wil graag bijdragen aan een goede kwaliteit en een sterke band tussen ouders en school. In mijn werk als jeugdarts (ik werk in een andere gemeente) werk ik ook veel samen met kinderen, ouders en scholen en ik hoop deze ervaringen mee te nemen naar de MR. Als MR-lid vind ik het belangrijk dat we de stem van alle ouders vertegenwoordigen en daarmee de school helpen een belangenafweging te maken bij allerlei thema’s. Als je als ouder iets wilt vragen of delen met de MR, spreek me gerust aan op het schoolplein of via Social Schools of via de MR-mail!
 

Mijn naam is Miranda van Eck, moeder van Anne-Lise in groep 3-4D bij Mirjam. Onze zoon Steyn heeft de afgelopen 8 jaar met veel plezier op de Montessorischool gezeten. Als gezin hebben we dus al lang ervaring met een kind op de Montessorischool. Van beroep ben ik onderwijsdirecteur van eenmasteropleiding aan Universiteit Leiden. Vanuit deze functie heb ik meer dan 8 jaar ervaring met medezeggenschap vanaf de kant van het bestuur, maar daarvoor heb ik ook ervaring opgedaan vanaf de andere kant als lid in verschillende medezeggenschap gremia. Ik weet dus hoe belangrijk een goed functionerende medezeggenschapsraad is! Graag wil ik mijn kennis en ervaring in het onderwijs inzetten om mee te denken over het beleid van de Montessorischool en zo de ontwikkeling van de school verder te helpen stimuleren. Samen met Marceline houden we ook zicht op de begroting en doelmatigheid van bestedingen. Via onze kinderen zijn we als ouders allemaal sterk betrokken bij de school. Juist om deze reden vind ik het belangrijk dat ouders zich gehoord voelen. Het ophalen van ervaringen en meningen van de ouders en terugkoppeling van wat er met het bestuur van de school is besproken zijn belangrijke punten waarvoor ik mij daarom ook hard wil maken als lid van de medezeggenschapsraad.

 

Personeelsgeleding MR

Ik ben Irene Dijkstra en werk nu zeven jaar op de Montessorischool Oegstgeest. Na mijn laatste stage ben ik blijven hangen in groep 7-8D, waar ik nog steeds twee dagen per week te vinden ben. Op de andere drie dagen werk ik als intern begeleider voor twee groepen 5-6 en twee groepen 7-8 en als ondersteuner op het gebied van hoogbegaafdheid en verrijking. 

Sinds twee jaar maak ik deel uit van de Medezeggeschapsraad. Ik vind het belangrijk om bij te kunnen dragen aan duidelijke, open en eerlijke communicatie tussen school en ouders. Waar alle partijen zich gehoord en begrepen voelen. Binnen de MR neem ik de rol van secretaris op mij. Dit houdt in dat ik, samen met de voorzitter, de agenda opstel voor de vergaderingen, de notulen maak en de MR-mail bijhoudt. Mocht je vragen hebben, neem gerust contact met mij op!

Mijn naam is Jori de Bruijn en ik werk al 26 jaar op de Montessorischool Oegstgeest. Ik heb vele jaren gewerkt als leerkracht in groep 3-4-5, later ook een paar jaar in groep 1-2 en toen weer in groep 3-4. Als kind zat ik ook op een Montessorischool, het was voor mij een zeer bewuste keuze om voor Montessori te gaan. Ik heb samen met mijn man twee kinderen, zij hebben ook beide hier op school gezeten. 

Sinds schooljaar 2019-2020 sta ik niet meer voor de klas, ik ben nu intern begeleider in groep 3-4 en werk ook op het leerplein. Daar ondersteun ik vooral de meertalige kinderen van groep 3 t/m 8. Al jaren zit ik, met enkele kleine tussenpozen, in de MR. Het is leuk om met de ouders mee te denken over de school vanuit dit orgaan.

Mijn naam is Karlijn Emmers en ik werk sinds 2017 met veel plezier op de Montessorischool in Oegstgeest. Ik ben vier dagen per week de leerkracht van groep 5/6D. De vijfde dag werk ik met groepjes kinderen uit groep 5/6 aan rekenen op het Leerplein. Daarvoor heb ik op verschillende basisscholen in Hoofddorp gewerkt.  

Dit is mijn vierde jaar in de MR en ik vind het fijn om samen met ouders mee te denken over de mogelijkheden tot ontwikkeling voor de school en bij te dragen aan een passend beleid. Daarnaast vind ik duidelijke communicatie belangrijk, zodat iedereen zich gehoord en geïnformeerd voelt. Communicatie is daarom, samen met Tessa, mijn taak binnen de MR.

Mijn naam is Marceline Steenbergen. Ik ben leerkracht in groep 1-2C op maandag, dinsdag en woensdag en ook lid van de MR. Ik kom oorspronkelijk uit Leiden maar ben, toen ik ging studeren, naar het oosten van het land verhuisd. Na een omzwerving via onder andere Rotterdam, Singapore en de VS kwam ik, inmiddels een man en twee dochters rijker, in 2015 terug in Leiden. Schooljaar 2020/2021 was mijn eerste jaar op de Montessorischool en ik hoop dat ik hier nog vele jaren mag blijven!

Leuk om in de MR de school eens van een andere kant te bekijken en mijn steentje, op een ander niveau, bij te dragen. Samen met Miranda (van Eck) verdiep ik me, voor de MR, in de financiële aspecten van het reilen en zeilen van de school.