Biebouder

Op de benedenverdieping zijn de bibliotheek, de mediatheek en het documentatiecentrum gevestigd. Leerlingen vanaf groep 3 kunnen hiervan gebruik maken. Kinderen van groep 1 en 2 doen dit onder begeleiding. Er zijn zowel leesboeken ingedeeld per leesniveau, te vergelijken met de openbare bibliotheek, als informatieve boeken die de kinderen, zo nodig, voor hun werkstukken kunnen gebruiken. Een enthousiaste groep ouders zorgt voor het reilen en zeilen van de bibliotheek waaronder de uitleen.
 

OPENBARE BIBLIOTHEEK

Sinds 2014 maakt onze school voor de schoolbibliotheek gebruik van een uitleensysteem, SchoolWise.

SchoolWise is gekoppeld aan het uitleensysteem van de Bibliotheek Bollenstreek. Kinderen kunnen dan op school ook in de catalogus van de Bibliotheek Bollenstreek kijken en daar boeken reserveren. Die zullen ze vervolgens buiten schooltijd zelf in de Openbare Bibliotheek moeten ophalen en daar ook weer terugbrengen. Onze schoolbibliotheek blijft, dankzij de inzet van vele vrijwilligers, onder schooltijd gewoon open.

Daartoe krijgen alle kinderen een gratis lidmaatschap van de Bibliotheek Bollenstreek.