Gezonde school

Al vanaf jonge leeftijd doorlopen kinderen een relationele en seksuele ontwikkeling en kunnen kinderen dus al vragen hebben over dit onderwerp.

Door vanaf groep 1 tot en met groep 8 lessen over dit onderwerp aan te bieden, leren we kinderen op en een goede manier communiceren en raken ze vertrouwd met het onderwerp. Ze leren in een veilige omgeving hun vragen te stellen, open praten over een 'spannend' onderwerp, emoties benoemen en herkennen bij anderen en hun eigen grenzen aangeven en bewaken. De lessen worden gegeven vanuit de methode 'Kriebels in je buik'. Hier wordt gewerkt vanuit 4 thema's:

• Lichamelijke ontwikkeling en zelfbeeld
• Voortplanting en gezinsvorming
• Sociale en emotionele ontwikkeling
• Seksuele weerbaarheid

Daarnaast wordt er door de leerkrachten gewerkt met het vlaggensysteem. Dit is een methode die gebruikt wordt om gedrag te beoordelen op het gebied van grensoverschrijding. Leerkrachten kunnen dit gebruiken om gedrag van kinderen te bespreken met hun intern begeleider of met ouders. In de bovenbouw kan de methode ook ingezet worden om met kinderen in gesprek te gaan over gedrag en het aangeven van hun eigen grenzen.

Voor vragen kunt u terecht met de leerkracht van uw kind. Ook kunt u vragen stellen aan de aandacht functionarissen (irene@montessorischool-oegstgeest.nl of jori@montessorischool-oegstgeest.nl)
Veel informatie is te vinden op;

Seksuele ontwikkeling 0-18 jaar

Opvoeden

Sense

Onze school is gezond

Onze school heeft het vignet Gezonde School behaald. Met het vignet Gezonde School laten wij zien dat onze school voldoet aan de kwaliteitscriteria die zijn opgesteld door deskundigen. Wij zijn trots op dit behaalde resultaat!

Zo zorgen we voor actieve en gezonde leerlingen, een veilige schoolomgeving, een fris klimaat én hebben we aandacht voor de persoonlijke en sociale ontwikkeling van de leerlingen. Dit vinden wij belangrijk, omdat het allemaal bijdraagt aan een gezondere leefstijl, betere schoolprestaties en minder schooluitval.

Onze school heeft bovendien speciale aandacht voor het themacertificaat Relaties en seksualiteit. 

Gezonde School is een samenwerking tussen diverse landelijke organisaties. Wilt u meer weten over (het vignet) Gezonde School? Kijk dan op www.gezondeschool.nl.