Gezonde school

Al vanaf jonge leeftijd doorlopen kinderen een relationele en seksuele ontwikkeling en kunnen kinderen dus al vragen hebben over dit onderwerp.

Door vanaf groep 1 tot en met groep 8 lessen over dit onderwerp aan te bieden, leren we kinderen op en een goede manier communiceren en raken ze vertrouwd met het onderwerp. Ze leren in een veilige omgeving hun vragen te stellen, open praten over een 'spannend' onderwerp, emoties benoemen en herkennen bij anderen en hun eigen grenzen aangeven en bewaken. De lessen worden gegeven vanuit de methode 'Kriebels in je buik'. Hier wordt gewerkt vanuit 4 thema's:

• Lichamelijke ontwikkeling en zelfbeeld
• Voortplanting en gezinsvorming
• Sociale en emotionele ontwikkeling
• Seksuele weerbaarheid

Daarnaast wordt er door de leerkrachten gewerkt met het vlaggensysteem. Dit is een methode die gebruikt wordt om gedrag te beoordelen op het gebied van grensoverschrijding. Leerkrachten kunnen dit gebruiken om gedrag van kinderen te bespreken met hun intern begeleider of met ouders. In de bovenbouw kan de methode ook ingezet worden om met kinderen in gesprek te gaan over gedrag en het aangeven van hun eigen grenzen.

Voor vragen kunt u terecht met de leerkracht van uw kind. Ook kunt u vragen stellen aan de aandacht functionarissen (irene@montessorischool-oegstgeest.nl of jori@montessorischool-oegstgeest.nl)
Veel informatie is te vinden op;

Seksuele ontwikkeling 0-18 jaar

Opvoeden

Sense