Klassenouders

Iedere groep heeft 1 of 2 klassenouders. Dit zijn ouders die een schakel zijn tussen de leerkracht en de ouders van de groep. Zij helpen de leerkracht met het organiseren van verschillende activiteiten die plaats vinden in de groep. Hierbij kunt u denken aan het verzorgen van intekenlijsten, ouders uitnodigen om deel te nemen aan verschillende activiteiten e.d. Ook zijn zij een luisterend oor voor ouders in de groep, zij helpen bijvoorbeeld nieuwe ouders hun weg te vinden binnen de school. Verschillende activiteiten die globaal in iedere klas voorkomen zijn;

  • Helpt de docenten met de lijsten voor de activiteiten.
  • Regelt 2 x per jaar een koffieochtend.
  • Maakt de lijst voor kerstdiner en paasontbijt.
  • Herinnert ouders er af en toe aan de lijsten te bekijken.
  • Regelt een verrassing voor verjaardag van de leerkracht.
  • Helpt bij Sinterklaas, Kerstdiner en Paasontbijt.
  •  ...

Alle ouders van de klas zijn lid van een appgroep. De appgroep heeft een plek binnen Social Schools. Een veilige omgeving waarin ouders contact kunnen maken met elkaar.