Talenten fluisteraar

Op de Montessorischool Oegstgeest wordt talent gedreven onderwijs geboden aan alle kinderen van de school. Talent gedreven onderwijs past bij onze Montessori visie, onderwijs aangepast aan de behoefte van het kind waarbij de kerndoelen niet uit het oog verloren worden. Op onze gevel staat benoemd dat wij een Talentfluisteraar school zijn. Iets waar wij trots op zijn!

Als school willen wij een krachtige leeromgeving voor onze leerlingen creëren. Wij werken daarbij aan veerkracht en de ontwikkeling daarvan. We zoeken samen met het kind naar talenten en zetten daarmee het kind in zijn kracht. Soms is het nodig om achter het gedrag van een kind te kijken en te ontdekken wat er nu werkelijk aan de hand is.

De leerkrachten zijn opgeleid tot Talenten Fluisteraar. De leerkrachten gaan samen met het kind op onderzoek. Wanneer je begrijpt waarom kinderen zich gedragen zoals ze doen kunnen we beter met ze omgaan. Inzicht zorgt dat er begrip ontstaat. We willen dat kinderen zich goed voelen en geven daar aandacht aan. Wij zijn hun voorbeeld en kinderen doen vaak wat wij, volwassenen, doen. We zetten daarbij in op groeidenken omdat niet altijd leuk is. Soms kost leren moeite en vraagt om doorzettingsvermogen. Als school werken wij met de leerkuil en gebruiken daarbij positieve taal om het kind een stap verder te helpen in zijn ontwikkeling.