Schoolvakanties - Schooltijden

Voor het schooljaar 2023 - 2024 volgen hieronder de schoolvakanties en vrije dagen. Deze dagen worden ook in de schoolagenda vermeld. Deze kunt u bekijken in de Social Schools App van de school.

  Regio Midden
Herfstvakantie 14 oktober 2023 t/m 22 oktober 2023
Kerstvakantie 23 december 2023 t/m 7 januari 2024
Voorjaarsvakantie 17 februari 2024 t/m 25 februari 2024
Pasen 29 maart 2024 t/m 1 april 2024
Meivakantie 27 april 2024 t/m 12 mei 2024
Hemelvaart 9 mei 2024 - valt in de meivakantie
Pinksteren 20 mei 2024
Zomervakantie 13 juli 2024 t/m 25 augustus 2024

Schooltijden 

Voor jonge kinderen kan een continurooster heel vermoeiend zijn. Zelfs kinderen die voorheen een crèche bezochten, valt dit vaak zwaar. Wij adviseren dan ook, indien mogelijk, de eerste tijd uw kind halve dagen naar school te laten gaan. Het beste kunt u met de groepsleerkracht(en) bespreken hoe de overgang naar een volledig continurooster zo soepel mogelijk kan verlopen.

Dagen Onderbouw 1 t/m 4 Bovenbouw 5 t/m 8
Maandag 08.30 - 15.00 uur 08.30 - 15.00 uur
Dinsdag 08.30 - 15.00 uur 08.30 - 15.00 uur
Woensdag 08.30 - 12.30 uur 08.30 - 12.30 uur
Donderdag 08.30 - 15.00 uur 08.30 - 15.00 uur
Vrijdag 08.30 - 12.30 uur 08.30 - 15.00 uur