OPENBARE MONTESSORISCHOOL OEGSTGEEST

 

Onze school is een montessoribasisschool. In tegenstelling tot de meeste traditionele basisscholen bieden we geen uniform lesprogramma aan. Meer dan de meeste scholen proberen we de leerstof zoveel mogelijk toe te spitsen op interesses en behoeften van elk kind. Daarbij wordt uiteraard niet uit het oog verloren dat de kerndoelen van het basisonderwijs moeten worden bereikt. Door de wijze waarop op onze school wordt gewerkt, is er ook veel aandacht voor de sociale ontwikkeling. In de groepen die uit verschillende leeftijden zijn samengesteld, leren kinderen om anderen te helpen en zelf hulp te vragen.

Onze school wil kinderen openbaar, eigentijds montessorionderwijs bieden, in een veilig pedagogisch klimaat. Op deze website wordt onze visie op montessorionderwijs uitgebreid toegelicht. De algemene kenmerken van het montessorionderwijs zijn binnen onze school nadrukkelijk aanwezig. Daarnaast willen we ook openstaan voor nieuwe ontwikkelingen op het gebied van onderwijs en opvoeding.

Sinds haar start in 1985 heeft de Openbare Montessoribasisschool Oegstgeest een snelle groei doorgemaakt van zes naar zestien groepen. De meeste leerlingen zijn afkomstig uit Oegstgeest. Ongeveer 30 procent van de leerlingen komt uit de omliggende gemeenten zoals Leiden, Katwijk, Rijnsburg, Noordwijk, Voorhout en Warmond.

De Montessoribasisschool is centraal gelegen in Oegstgeest. Sinds juni 2003 is de school gehuisvest in een prachtig, ruim gebouw aan de Lange Voort. Bij de indeling en inrichting van het nieuwe gebouw zijn de uitgangspunten van het montessorionderwijs richtinggevend geweest. Het gebouw oogt transparant en is kleurrijk ingericht. Bij de meeste lokalen zijn aparte werkruimten gecreëerd. Het hart van de school wordt gevormd door de gemeenschapsruimte. We delen het gebouw met de Stichting Kinderopvang Oegstgeest. Er is een groot schoolplein met verschillende speeltoestellen. Bovendien is er een mooie tuin die samen met kinderen en ouders wordt onderhouden. We hebben de beschikking over een gymzaal voor de midden- en bovenbouw, een speelzaal voor de onderbouw, een documentatiecentrum en ruimte(s) van de SKO. De gymzaal wordt ook gebruikt door andere basisscholen in Oegstgeest.

Laatste Nieuws

2020-02-10 EMM 10
2020-02-10 MM 10
2020-01-27 EMM 9
2020-01-27 MM 9
2020-01-13 EMM 8

Agenda

Geen gebeurtenissen om weer te geven.

Nieuwsbrief