Ons montessorionderwijs

Montessorionderwijs

“Montessorionderwijs heeft als doel kinderen een gevoel van onafhankelijkheid, eigenwaarde en vertrouwen in de eigen persoonlijkheid te geven. We zien dit als belangrijke eigenschappen om een snel veranderende samenleving tegemoet te kunnen blijven treden. Kinderen ontwikkelen zich hiermee tot volwassenen die in de 21e eeuw hun bijdrage kunnen leveren.” (Zie NMV.) De leerkracht volgt en stuurt het kind in de groep. Daarbij wordt gebruikgemaakt van het didactische model van de kleine ronde (inzoomen), de grote ronde (uitzoomen) en observaties. Het kind is vrij om te kiezen waar, wanneer en hoe lang het aan een onderwerp werkt, binnen de grenzen van ons onderwijs. De leerkracht kijkt naar de onderwijsbehoeften van het kind en stuurt bij waar nodig om het kind zich optimaal te laten ontwikkelen. De leerkracht geeft lesjes aan het individuele kind, aan een kleine groep of aan de hele klas.

 

Passend onderwijs

In de Wet passend onderwijs is op 1 augustus 2014 vastgelegd dat alle kinderen (4-13 jaar) een plek krijgen op een school die past bij hun kwaliteiten en mogelijkheden. Ook als zij extra ondersteuning nodig hebben die de leerkracht in de basis kan bieden. De leerkracht wordt ondersteund door de intern begeleider (IB), diverse specialisten (leesspecialist/ hoogbegaafdheidsspecialist/ rekenspecialist) en ondersteuningscoördinator die mee kunnen kijken met de hulpvraag. Samen kan besloten worden dat een kind extra ondersteuning nodig heeft. Die ondersteuning kan op verschillende gebieden en op verschillende niveaus plaatsvinden.

Om het kind te volgen maakt de school gebruik van observaties in de groep, en van de instrumenten ‘Kijk’ (groep 1-2) en ‘IEP’ (groep 3-8) als kindvolgsysteem.

 

Ondersteuningniveaus

 1. Algemene ondersteuning in de groep door de groepsleerkracht voor kinderen zonder specifieke problemen. De leerkracht biedt goed onderwijs in de groep; het kind kan dit goed volgen.

 2. Extra ondersteuning in de groep door de groepsleerkracht, bij een kleine leerachterstand die op korte termijn op te lossen is.

 3. Specifieke interventies uitgevoerd en/of ondersteund door de ondersteuners van het Leerplein. Er is afstemming tussen Leerplein en de groep door beide partijen. Interventies vinden in de groep of op het Leerplein plaats.

 4. Ondersteuning door externe experts (bijvoorbeeld de onderwijsspecialist van het samenwerkingsverband PPO regio Leiden, een ambulant begeleider van de AED, of een begeleider voor Ernstige Dyslexie van 1801). Gespecialiseerde behandeling door externen.

 5. Schoolarrangement of verwijzing naar speciaal (basis)onderwijs.

 

Vier keer per jaar worden kinderen waarvoor een hulpvraag is, besproken op de groepsleerlingbespreking tussen leerkracht en IB’er. Daarnaast worden de kinderen met een complexere hulpvraag vier keer per jaar met het interne ondersteuningsteam besproken. Kinderen waarbij externe specialisten betrokken zijn, worden - met medeweten van ouders/verzorgers - vier keer per jaar besproken in het ondersteuningsoverleg.

Buiten ons samenwerkingsverband werken we nauw samen met de volgende externe instanties:

 • 1801 - logopedische screening rond de vijfde verjaardag, voor intelligentieonderzoeken en vergoede onderzoeken naar ernstige dyslexie;
 • JGZ van het CJG van Oegstgeest - preventieve gezondheidsonderzoeken/ screening door de jeugdarts, sociaal verpleegkundige en een assistente;
 • Jeugdteam Leidse Regio - ondersteuning en advies van kinderen en hun ouder(s);
 • Stichting Kinderopvang Oegstgeest - voor een compleet beeld van het kind bij de TSO;
 • D-Dact - remedial teaching;
 • SMCO - fysiotherapie;
 • Kinderpraktijk Fonkel - integratie kindertherapie voor kortdurende ondersteuning;
 • Okidoo - Oegstgeester kinderen vanaf 8 jaar gelijke kansen geven op het gebied van o.a. natuur, sport, spel, muziek en kunst;
 • Schaakclub Leiden - schaakles voor kinderen vanaf groep 3.

 

Leerplein ondersteuning

Sinds het schooljaar 2012-2013 hebben wij op school een Leerplein. Hier kunnen kinderen op allerlei gebieden ondersteuning krijgen en specifieke talenten ontwikkelen. Op deze manier wordt er binnen de school verder vorm gegeven aan het bieden van passend onderwijs en aan talentontwikkeling.

Op het Leerplein wordt er onder leiding van ondersteuner/specialisten met kinderen in kleine groepjes aan uiteenlopende onderwerpen gewerkt. Kinderen voelen zich veiliger in een kleine groep, ze zijn geen uitzondering. Van elkaar leren, elkaar helpen past in de montessoriaanse visie van de school en bovendien blijkt uit onderzoek dat dit uitstekend en efficiënt werkt. Het Leerplein sluit aan bij de onderwijsbehoeften van de kinderen in de groepen. Het schooljaar is in vier Leerpleinperiodes ingedeeld. Elke nieuwe periode bekijken de leerkracht, intern begeleider, specialist en ondersteuningscoördinator samen wat er op dat moment nodig is voor een kind. Er zijn voor verschillende ondersteuningsgebieden modules ontwikkeld:

 • Technisch lezen/spelling (ook psycho-educatie)
 • BOUW
 • Letterster
 • Rekenen
 • (Mogelijk) hoge ontwikkelingsbehoeften en -mogelijkheden (verrijking en psycho-educatie)
 • Sociaal-emotionele ontwikkeling (SamenSterk/Teken je gesprek/Brain Blocks/Creatieve coaching)
 • Meertaligheid
 • Mindfulness