Groepsindeling

Bij de groepsindeling spelen vele factoren een rol. Een aantal belangrijke zijn (in willekeurige volgorde):

  • de verhouding meisjes/jongens;
  • een zo evenwichtig mogelijke verdeling van de verschillende ‘groepers’;
  • het aantal kinderen in een groep;
  • vriendjes en vriendinnetjes;
  • broers en zussen;
  • de sociale samenstelling van de nieuwe groep (bijv. of het kind voldoende aansluitingsmogelijkheden heeft);
  • verwachte aansluiting kind-leerkracht.

Vanuit ons montessoriaanse gedachtegoed stromen de kinderen van groep 2, 4 en 6 aan het eind van het schooljaar in kleinere groepen uit naar een volgende groep. Uitgangspunt is dat er evenwichtige groepen ontstaan waarin het voor alle kinderen en hun leerkrachten prettig verblijven is. Bij de verdeling is het van het grootste belang dat wij over alle relevante informatie beschikken, zoals groepsdoorbroken vriendschappen.

Mocht u als ouder/verzorger van een kind in groep 2, 4 of 6 informatie hebben die voor school belangrijk is bij het indelen van een nieuwe groep, of wilt u informatie delen die voor de indeling van belang zou kunnen zijn, dan verzoeken we u om dit vóór 1 mei 2023 schriftelijk aan de administratie (sylvia@montessorischool-oegstgeest.nl met als onderwerp ‘Groepsindeling 2023’) kenbaar te maken.

We wijzen er met nadruk op, dat deze aanvullende informatie in de verdeling zal worden meegewogen, naast alle andere argumenten en factoren, maar nooit beslissend kan zijn. Informatie die ons pas bereikt als de definitieve lijst al rond is, wordt niet meer meegewogen. Nadat de definitieve groepslijsten aan de kinderen zijn meegegeven, worden er geen veranderingen meer in de groepsindeling gemaakt.