Activiteiten op een rij


SCHOOLKAMP(EN)

Aan het begin van het schooljaar hebben de kinderen van 7-8 een groepsvormingsdag. Deze dag staat in het teken van de groepsvorming, elkaar beter leren kennen, leren samenwerken en spelen. Groep 5-6 gaat dit schooljaar naar het Bewaarde Land of Nemo.

Groep 8 sluit de basisschool af met een vierdaags kamp. Aan de schoolkampen zijn kosten verbonden. Het kamp voor groep 8 kost ongeveer € 130. Over het exacte bedrag voor dit schooljaar zult u te zijner tijd worden geïnformeerd. Via WissCollect kunt u dit bedrag overmaken. Mocht het betalen van de kampbijdrage op financiële problemen stuiten, dan kunt u zich voor een betalingsregeling of een (gedeeltelijke) vrijstelling wenden tot de directie van de school of de penningmeester van de Oudervereniging.


MEERVOUDIGE INTELLLIGENTIE EN PROJECTEN

Elk schooljaar komt er één schoolbreed thema’s in de school aan bod. In dit thema komen zoveel mogelijk verschillende kunstdisciplines aan de orde komen: drama, beeldende kunst, dans, literatuur,muziek. De thema’s worden opgezet vanuit de verschillende manieren waarop kinderen leren en vanuit de verschillende talenten. Voor meer info over MI kunt u op internet terecht (Gardner).  


KINDERBOEKENWEEK – KINDERJURY – NATIONALE VOORLEESWEDSTRIJD – BEZOEK BIBLIOTHEEK

De school doet mee aan verschillende leesbevorderingsprojecten. Rond de kinderboekenweek (zie www.kinderboekenweek.nl) worden in alle groepen activiteiten gedaan. Elk jaar centreren de verschillende activiteiten zich rond een bepaald thema. In de Montjesmaat wordt u daarvan op de hoogte gesteld. De Kinderjury wordt in samenwerking met de Openbare Bibliotheek georganiseerd. Kinderen lezen boeken en leren deze te beoordelen en te bespreken. Aan het eind wordt er een top tien van boeken samengesteld. De voorleeswedstrijd kent een aantal voorrondes in de groepen, een finale in de hal van de school en uiteindelijk via regionale rondes kunnen kinderen in de landelijke finale komen. Voor alle bouwen worden door de Openbare Bibliotheek bezoeken georganiseerd. Onze school doet altijd enthousiast mee aan deze activiteit.  


WERKAVONDEN

Er is een Sint- en een Kerstwerkavond. Op deze avonden wordt de school versierd en worden er andere zaken voor deze feesten in orde gebracht. Van elke groep worden in ieder geval twee ouders verwacht om mee te helpen.  


BEWAARDE LAND

De kinderen van groep 5-6 doen het schooljaar mee aan dit natuurbelevingsproject. Dit bijzondere project speelt zich af in het duingebied van Meyendel, www.meyendel.nl  Gedurende drie weken gaan de kinderen één dag per week de duinen in. Ze maken brandnetelsoep, leren hoe je veilig in bomen kan klimmen, ze volgen een reukpad en leren van alles over de planten en dieren in dit gebied.


SCHOOLORKEST – MUZIEKAVOND

Op deze avond verzorgt het schoolorkest een optreden. Alle kinderen (en ouders) die een muzikale act willen verzorgen kunnen zich voor deze avond inschrijven. Tijdens deze avond laten de leerkrachten zich ook meestal van hun muzikale kant zien.


SPORTDAGEN

Voor de middenbouw en bovenbouw worden sportdagen georganiseerd. Alle scholen en gymleraren van Oegstgeest nemen deel aan deze dagen, de voorbereidingen worden gedaan door de Sportcommissie.


CREATIEF ATELIER

Groepen 3 t/m 8 krijgen eens per jaar de mogleijkheid om deel te nemen aan een creatief atelier. Een groepje van 6 kinderen werkt hierbij samen met een volwassenen aan een bijzonder creatief project. De uitwerking is altijd verbonden met het thema dat in de klas wordt behandeld.


OPEN PODIUM EN GROEPSPRESENTATIE

Alle groepen hebben een keer per jaar een Open Podium. De kinderen studeren in de groep toneelstukjes, liedjes, grapjes e.d. in. (Groot)ouders en andere belangstellenden mogen komen kijken als er in de hal wordt opgetreden. Vanuit onze montessoriaanse visie vinden wij het belangrijk om de optredens van onderbouw en bovenbouw te mixen. Verder is er een keer per jaar een presentaie in de groep, ouders worden hiervoor uitgenodigd.


EINDVOORSTELLING GROEP 8

Aan het eind van hun schoolcarriere op de Montessorischool werken de kinderen in groep 8 aan een eigen eindvoorstelling. Dit proces wordt door het Jeugdtheaterhuis begeleid.  


SINTERKLAAS – KERSTMIS – PASEN

De traditionele feesten worden uiteraard ook in onze school gevierd. Sinterklaas bezoekt ieder jaar onze school en in groep 5 t/m 8 maken de kinderen voor elkaar een surprise. De kerst wordt in alle groepen gevierd met een uitgebreid kerstdiner in de eigen groep. Ouders en kinderen zorgen voor het eten, de hapjes en drankjes, dit gaat via intekenlijsten die bij de groep hangen. Zo’n twee weken voor Kerstmis is er een kerstmarkt in de school. Allerlei kerstartikelen worden te koop aangeboden en de kinderen proberen dan op verschillende manieren geld te verdienen voor het GOEDE DOEL.

Het lenteontbijt wordt gevierd met een (pyjama)ontbijt voor alle kinderen.  


KLASSENAVONDEN

Eén of twee keer per jaar wordt er onder verantwoordelijkheid van de bovenbouwleerkrachten een klassenavond voor de groepen 7-8 georganiseerd. Deze avond is op school.