Ouderbetrokkenheid

Voor succesvol onderwijs is ouderbetrokkenheid van belang. Door een constructieve samenwerking tussen leerkracht en ouders worden namelijk de schoolprestaties, werkhouding, het sociaal-emotioneel functioneren en welbevinden van de leerlingen bevorderd. Daarom is ‘Ouderbetrokkenheid 3.0’ een belangrijk speerpunt in de visie van de Openbare Montessorischool. 

Met ‘Ouderbetrokkenheid 3.0’ wordt bedoeld dat ouders meebeslissen en meedoen in het onderwijs van hun kinderen; dit gaat dus verder dan alleen maar informatie uitwisselen of helpen bij activiteiten op school. U moet dan denken aan het opbouwen van een goede vertrouwensrelatie tussen school, ouder en kind; educatief partnerschap en ouderparticipatie. 

Artikelen over ouderbetrokkenheid zijn te vinden op: http://www.cps.nl/artikelen-ouderbetrokkenheid en www.jsw-online/jsw/ouderbetrokkenheid.