Jaarinformatie

Hieronder een overzicht van onze huisregels.


GEDRAGSCODE

De scholen van OPOO hebben om een veilig schoolklimaat te bevorderen een gedragscode ingevoerd. Deze gedragscode is bestemd voor:

 • Het personeel, leerlingen en ouders van alle scholen van het OPOO.
 • Andere personen die in opdracht van de school werkzaam zijn, zoals gastdocenten, vrijwilligers, stagiaires en uitzendkrachten.
 • Ouders die aanwezig zijn in of rondom de school en ouders die ondersteunende  werkzaamheden verrichten.
 • Externen zoals schilders of medewerkers die tijdelijk op school werkzaam zijn.
 • Bezoekers van de school.

Deze gedragscode ziet op alle mogelijke onderlinge relaties tussen de hierboven beschreven groepen en individuen. 

SPREEKUUR VAN DE SCHOOLLEIDING EN DE LEERKRACHTEN

De schoolleiding en de leerkrachten hebben geen vast spreekuur. Na schooltijd kunnen de ouders altijd wel met vragen bij de schoolleiding en de leerkrachten terecht. Is er iets speciaals dat u wilt bespreken, maakt u dan even een afspraak. Schroomt u niet hiervan gebruik te maken; kleine problemen zijn dikwijls eenvoudig op te lossen, en u helpt niet alleen uw kind, maar ook de leerkracht.

KLACHTENPROCEDURE

Als u klachten heeft over de gang van zaken op school is het in eerste instantie het beste om naar de leerkracht van uw kind te gaan. Komt u er met de leerkracht niet uit dan kunt u de volgende stappen zetten:

 • Een afspraak maken met de directie.
 • Contact opnemen met het bestuur.
 • De klachtencommissie van de school inschakelen.
 • Een klacht zal altijd vertrouwelijk behandeld worden.
 • Er zijn ook speciale vertrouwensinspecteurs voor klachten over seksuele intimidatie binnen het basisonderwijs.  
PESTEN

De school heeft geparticipeerd in een grootschalig onderzoek naar de effectiviteit van het anti-pestprogramma KIVA. Dit programma heeft bewezen efect op het voorkomen van pestsituaties. Wij zijn officieel KIVA school. Voor een uitleg over de uitgangspunten van dit programma kunt u de website van de school of die van KIVA raadplegen. Jaarlijks is er een leerkrachtentraining op dit gebied.

ZIEKTEMELDING, VERZUIM EN KINDERZIEKTEN

Belt u ons even op tussen 8.15 en 8.30 uur als uw kind ziek is of verzuimt. Kinderen van de bovenbouw mogen zich intekenen voor deze ‘telefoondienst’. Als er geen afmelding binnen komt, wordt u alsnog opgebeld. Wij willen namelijk graag weten of alle kinderen veilig op school aankomen. Ook horen wij graag als er een kinderziekte is. Wij informeren dan ook de andere ouders. Is uw kind langer ziek dat stellen wij het op prijs dat u uw kind afmeld via de Social Schools App.

KLEINE HAPJE/ FRUIT

U kunt uw kind voor de kleine pauze (rond half elf) iets te drinken of iets te eten (b.v. fruit) meegeven, het z.g. ‘kleine hapje’. Zet wel een naam op de beker en geef vooral geen koek of snoep mee. In de groepen 1-2 wordt er elke vrijdag gezamelijk fruit gegeten. Het fruit nemen de kinderen zelf mee naar school en delen dit met elkaar.  

TRAKTEREN

Als je jarig ben is het feestelijk om alle kinderen in je groep te trakteren! We hanteren daarbij de regel GEEN SNOEP! Ook noten en pinda’s zijn uit den boze vanwege allergieën en het verstikkingsgevaar, met name bij de kleuters. Op internet zijn veel websites te vinden met ideeen voor traktaties bv www.gezondtrakteren.nl. Bij grensgevallen wordt de traktaktie mee naar huis gegeven. Het is de gewoonte dat de jarige vergezeld door een tweetal vrienden of vriendinnen de klassen langs gaat. Ouders hebben verschillende meningen over wat gezond is en wat niet. Mocht u specifieke wensen met betrekking tot traktaties hebben dan vragen we u dat met de leerkracht van uw kind te bespreken en daar samen een haalbare oplossing voor te zoeken.  

SPEELGOED

Kleuters nemen graag dingen van huis mee. Twee keer per jaar mogen de kinderen op vrijdag speelgoed meenemen van huis waarmee zij kunnen spelen in de klas. U kunt hierbij denken aan gezelschapsspellen, poppen, dieren, auto’s, mini-loco e.d. Elektronisch speelgoed, speelgoed pistolen en aanverwanten of speelgoed dat op batterijen werkt is verboden. Dit speelgoed is te kwetsbaar of niet speelbaar en de leerkrachten kunnen er onvoldoende op letten.

SCHOOLPLEIN

Het schoolplein is er om te spelen! Dit moet wel veilig kunnen gebeuren. Een schoolregel is dat er op het plein niet gefietst wordt. Laten wij er ons allemaal aan houden!! HONDEN MOGEN NIET OP HET SCHOOLPLEIN KOMEN, OOK NIET AANGELIJND!!  

SCHOOLBENODIGDHEDEN

Als uw kind op school komt in de onderbouw, is het de bedoeling dat ze:

 • Een (leeg) plakboek
 • Een kleedje
 • Een plantje
 • Een luizencape (te koop op school)
 • Gymschoenen
 • Eventueel gymkleding mee naar school nemen.

In het plakboek worden in de loop van de onderbouwperiode verschillende werkjes en tekeningen geplakt. Zo krijgt ieder kind aan het eind van groep 2 een mooi aandenken mee!

De kinderen van groep 3 t/m 8 dienen zelf mee te nemen:

 • Schrijfmaterialen
 • Kleurpotloden
 • Schaar
 • Lijm
 • Witte gum (geen kneedgum)
 • Liniaal
 • Gymtas en gymschoenen (verplicht), gympakje/-broek.
  Het is wel verstandig alles zoveel mogelijk van een naam te voorzien!

Zeer regelmatig zien wij kinderen met een slechte pen schrijven, of met allerlei kleuren. Daarom hebben wij besloten de leerlingen vanaf groep 5 te laten schrijven met een goede schoolvulpen. Deze pen kan bij ons gekocht worden voor € 6,50. De vullingen krijgen de kinderen van school.  

FIETSEN

Kinderen die op de fiets naar school komen kunnen hun fiets in de fietsenrekken bij de ingang van de gymzaal zetten. In verband met de beperkte ruimte vragen we u hier alleen gebruik van te maken als het nodig is.

 LUIZENPROTOCOL

Het controleren op luizen om te voorkomen dat het probleem zich verspreidt, is een onderdeel van de huisregels. Wij zijn hierbij afhankelijk van de hulp die ouders bieden. Het 'luizen pluizen' gebeurt op vrijdag vóór iedere vakantie en op de maandag ná iedere vakantie en extra indien nodig. Alle informatie voor wat betreft de handleiding ‘luizencontroles’, de ‘behandelingsbrief’ en ‘mededelingsbrief’ is op school te verkrijgen. Om verspreiding te voorkomen blijven we ouders adviseren de luizencape aan te schaffen.