Leerplein

Sinds het schooljaar 2012-2013 wordt op de Openbare Montessorischool Oegstgeest gewerkt met het concept Leerplein. Het Leerplein is een plek in de school waar kinderen op allerlei gebieden ondersteuning kunnen krijgen en specifieke talenten kunnen ontwikkelen. Op deze manier wordt er binnen de school verder vorm gegeven aan het bieden van passend onderwijs en aan talentontwikkeling.

Binnen het Leerplein wordt er onder leiding van de ondersteuners, met de kinderen in kleine groepjes aan uiteenlopende onderwerpen gewerkt. Kinderen voelen zich veiliger in een kleine groep, ze zijn geen uitzondering. Elk kind dat op de montessorischool zit, zal in de periode dat ze op onze school zitten wel eens in het Leerplein belanden. Van elkaar leren, elkaar helpen past in de Montessoriaanse visie van de school en bovendien blijkt uit onderzoek dat dit uitstekend en efficiënt werkt.

De groepen worden begeleid en ondersteund door hiervoor getrainde leerkrachten en specialisten. Binnen de groepen wordt uiteraard aandacht besteedt aan individuele verschillen door het gebruik van coöperatieve werkvormen, verlengde instructie en begeleid oefenen. Om het leerproces zo goed mogelijk te laten verlopen, is het belangrijk dat ouders bij de ondersteuning betrokken worden. Het kind oefent dan niet alleen op het Leerplein, maar kan het geleerde ook in de klas en thuis verder versterken. Het kind krijgt vanuit het Leerplein speelse school- en thuisopdrachten mee. Dit zorgt er tevens voor dat zowel de leerkracht als de ouders een indruk krijgen van de ontwikkelingen van het kind en weten waar het kind op het Leerplein mee bezig is. Dit wordt ook duidelijk door verdere communicatie met ouders, zoals flyers waarin informatie wordt gegeven over de lessen.

Na elke module krijgen ouders een overzicht van wat er in het Leerplein gedaan is, er wordt geëvalueerd en een advies gegeven over een mogelijk vervolg in de groep of op het Leerplein. De leerkrachten zijn voor ouders het primaire aanspreekpunt wat betreft het Leerplein. Zij bespreken de handelingsplannen en de evaluaties en zorgen er samen met de intern begeleider voor dat de kinderen worden aangemeld. Het Leerplein sluit aan bij de onderwijsbehoeften van de kinderen in de groepen. Het schooljaar is in vier Leerpleinperiodes ingedeeld. Elke nieuwe periode wordt bekeken wat er op dat moment nodig is. Er zijn voor de verschillende ondersteuningsgebieden, modules ontwikkeld.

 • Sociaal-emotionele ontwikkeling (SamenSterk) 
 • Teken je gesprek
 • Begeleiding Anderstalige kinderen 
 • Begeleiding IkWilRekenen van AVE.ik 
 • Reken Uitdaging 
 • Lezen groep 3 
 • Lezen/spelling groepen 4 t/m 8 
 • Psycho-educatie
 • Fonologische bewustzijn (groep 2) 
 • Anderstalige kinderen Lezen NT2 kinderen 
 • BOUW
 • Letterster
 • LAB (extra uitdaging)
 • Pittige Rekentorens
 • Mindfullness
 • Kunstklas (tekenen en schilderen)

Het ligt in de bedoeling om meer modules te ontwikkelen. De Montessorischool wil met nadruk kinderen de gelegenheid geven hun talenten verder te ontwikkelen en om het Leerplein daar een rol in te laten vervullen.