Leerlingvolgsysteem

De groepsleerkracht volgt de ontwikkeling van de kinderen in de groep op de voet. Deze observeert het kind tijdens lesjes, het begeleid oefenen na een instructie, de vragen die een kind stelt, het zelfstandig werken, bij het nakijken van gemaakt werk en tijdens de creatieve lessen. Deze registreert opvallende zaken, kijkt wat een kind nodig heeft en stuurt regelmatig bij op grond van wat hij/zij ziet.

Naast observaties door de leerkracht wordt gebruik gemaakt van het genormeerde IEP leerlingvolgsysteem. In de onderbouw wordt de ontwikkeling van de kinderen gevolgd met behulp van het programma “Kijk”.
In groep 3 t/m 8 worden 2 keer per jaar toetsen afgenomen op het gebied van:

  • Rekenen en Wiskunde
  • Technisch lezen
  • Begrijpend lezen
  • Spelling
  • Handen
  • Hart

De sociaal emotionele ontwikkeling wordt twee keer per jaar in kaart gebracht met IEP. In de groepen 1 t/m 8 werken de kinderen aan KiVa.