Externe instanties

De school kan in die gevallen de hulp inroepen van een aantal externe instanties, die hieronder zijn beschreven. PPO (Passend Primair Onderwijs) Regio LeidenHet samenwerkingsverband waarin onze school functioneert. Op de website kunt u een schat aan informatie vinden.

Onderwijsadvies
De school maakt gebruik van de diensten van een schoolbegeleidingsdienst. De schoolbegeleider is orthopedagoog of GZ psycholoog. Zij voeren in opdracht van de school onderzoeken uit. Het betreft meestal een intelligentie onderzoek en daaruit voortvloeiend adviezen ten aanzien van onderwijsbehoeften, nader onderzoek of verwijzingen naar externe hulpinstanties. Bij dergelijke onderzoeken wordt een uitgebreide procedure gevolgd.

Logopedie
De logopedie op onze school wordt verzorgd door een logopedist van OnderwijsAdvies. Zij is er voor leerlingen die problemen hebben op het gebied van spraak, stem, taal en gehoor. Na toestemming van de ouders worden leerlingen rond hun 5de verjaardag gescreend. De bevindingen van de screening worden besproken met leerkracht en ouders. Als blijkt dat er logopedische begeleiding nodig is, bespreekt de logopedist met de ouders het vervolg; adviezen, verwijzing naar vrijgevestigde logopedist ed. Ook leerlingen uit de andere groepen kunnen door de ouders, leerkrachten of jeugdarts aangemeld worden voor logopedisch onderzoek. Behandelingen worden er, gezien het beperkte budget, niet op school uitgevoerd.Jeugdarts Jeugdgezondheidszorg (JGZ)Het JGZ-team van onze school bestaat uit

  • mevr. F. van 't Veer (jeugdarts)
  • mevr. M. Akbalak (sociaal verpleegkundige) 
  • mevr. R. Duiker (assistente)

Zij zijn bereikbaar op maandag, dinsdag en de even weken op woensdag. Als ouders dat willen kunnen zij altijd rechtstreeks contact opnemen met de jeugdarts. Het onderzoek schema ziet er als volgt uit:

  • Groep 2:  preventief gezondheidsonderzoek
  • Groep 7:  screening

Centrum voor Jeugd  en Gezin (CJG)   
Ouders, kinderen en jongeren kunnen bij het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) terecht met alle soorten vragen over opvoeden en opgroeien. We denken mee en bieden ondersteuning waar nodig.In het CJG werken verschillende professionals samen, zoals jeugdartsen, jeugdverpleegkundigen, jeugd- en gezinswerkers en pedagogen. Iedere medewerker kan vanuit de eigen specifieke deskundigheid ondersteuning bieden aan u en uw kinderen. Ook andere betrokkenen zoals bijv. grootouders of professionals zijn welkom met hun vragen.

Onze school en het CJG
Iedere school heeft vaste contactpersonen vanuit het CJG: een jeugdverpleegkundige/jeugdarts en een jeugd-en gezinswerker. Zij zijn een herkenbaar gezicht voor u, de kinderen en voor de school.Kinderen uit groep 2 en 7 worden uitgenodigd voor een afspraak met de jeugdgezondheidszorg. Naast onderzoek van o.a. gehoor, gezichtsvermogen, groei en motorische ontwikkeling wordt ook aandacht besteed aan de sociaal-emotionele ontwikkeling van uw kind. Verder kan er advies gegeven worden over bijvoorbeeld voeding, bedplassen, gedragsproblemen, omgaan met elkaar en voorkomen van pesten. U kunt altijd contact opnemen voor advies of extra onderzoek.

Het Jeugd- en Gezinsteam is er voor gezinnen en kinderen van 0-18 jaar met vragen over of problemen met opvoeden en opgroeien. In dit team werken deskundigen uit verschillende organisaties samen om u snel de juiste ondersteuning te kunnen bieden. De jeugd- en gezinswerker bekijkt samen met u wat nodig is voor uw kind of gezin.

Online en cursussen
Op de website van het CJG vindt u veel informatie over thema’s als eten, slapen, pesten, gedrag, echtscheidingen meer. U kunt ook meepraten op het forum en u leest er blogs van andere ouders. Het CJG organiseert regelmatig cursussen en bijeenkomsten over diverse onderwerpen, o.a. zelfvertrouwen stimuleren, druk gedrag of EHBO bij kinderen.

Contact
Voor contact met de Jeugdgezondheidszorg of CJG-pedagoge, bel: 088 – 254 23 84.
Voor direct contact met het Jeugd- en Gezinsteam, bel: 088 – 254 23 64.
CJG Oegstgeest 088 – 254 23 84 www.cjgoegstgeest.nlwww.hoezitdat.info