woensdag 1 oktober 2014 Welkom
 
Welkom

 

Onze school is een montessoribasisschool.
In tegenstelling tot de meeste traditionele
basisscholen bieden we geen uniform
lesprogramma aan. Meer dan de meeste
scholen proberen we de leerstof zoveel
mogelijk toe te spitsen op interesses en
behoeften van elk kind. Daarbij wordt
uiteraard niet uit het oog verloren dat de
kerndoelen van het basisonderwijs moeten
worden bereikt. Door de wijze waarop op
onze school wordt gewerkt, is er ook veel
aandacht voor de sociale ontwikkeling. In de
groepen die uit verschillende leeftijden zijn
samengesteld, leren kinderen om anderen te
helpen en zelf hulp te vragen.
 
     
Naast Montessorischool zijn wij ook KiVa School.

 
Wij bieden Montessorionderwijs in een veilig klimaat.

 
 
Onze school wil kinderen openbaar, eigentijds
montessorionderwijs bieden, in een veilig
pedagogisch klimaat. Op deze website wordt
onze visie op montessorionderwijs uitgebreid
toegelicht. De algemene kenmerken van het
montessorionderwijs zijn binnen onze school
nadrukkelijk aanwezig. Daarnaast willen we ook
openstaan voor nieuwe ontwikkelingen op het
gebied van onderwijs en opvoeding.
   
     

Sinds haar start in 1984 heeft de Openbare Montessoribasisschool Oegstgeest een snelle groei
doorgemaakt van zes naar zestien groepen. De meeste leerlingen zijn afkomstig uit Oegstgeest.
Ongeveer 30 procent van de leerlingen komt uit de omliggende gemeenten zoals Leiden, Katwijk,
Rijnsburg, Noordwijk, Voorhout en Warmond.

De Montessoribasisschool is centraal gelegen in Oegstgeest. Sinds juni 2003 is de school
gehuisvest in een prachtig, ruim gebouw aan de Lange Voort. Bij de indeling en inrichting van
het nieuwe gebouw zijn de uitgangspunten van het montessorionderwijs richtinggevend geweest.
Het gebouw oogt transparant en is kleurrijk ingericht. Bij de meeste lokalen zijn aparte
werkruimten gecreëerd. Het hart van de school wordt gevormd door de gemeenschapsruimte.
We delen het gebouw met de Stichting Kinderopvang Oegstgeest. Er is een groot schoolplein
met verschillende speeltoestellen. Bovendien is er een mooie tuin die samen met kinderen en
ouders wordt onderhouden. We hebben de beschikking over een gymzaal voor de midden- en
bovenbouw, een speelzaal voor de onderbouw, een documentatiecentrum en ruimte(s) van de
SKO. De gymzaal wordt ook gebruikt door andere basisscholen in Oegstgeest.

De visie van ouders op onze school:

 
Montessorischool Oegstgeest - de visie van ouders
from Cameron AV Productions on Vimeo.

'Conners verhaal' Deze website is gemaakt met Schoolwebsite.nu van Heutink ICT