OPENBARE MONTESSORISCHOOL OEGSTGEEST

Onze school is een montessoribasisschool. In tegenstelling tot de meeste traditionele basisscholen bieden we geen uniform lesprogramma aan. Meer dan de meeste scholen proberen we de leerstof zoveel mogelijk toe te spitsen op interesses en behoeften van elk kind. Daarbij wordt uiteraard niet uit het oog verloren dat de kerndoelen van het basisonderwijs moeten worden bereikt. Door de wijze waarop op onze school wordt gewerkt, is er ook veel aandacht voor de sociale ontwikkeling. In de groepen die uit verschillende leeftijden zijn samengesteld, leren kinderen om anderen te helpen en zelf hulp te vragen.

Onze school wil kinderen openbaar, eigentijds montessorionderwijs bieden, in een veiliG pedagogisch klimaat. Op deze website wordt onze visie op montessorionderwijs uitgebreid toegelicht. De algemene kenmerken van het montessorionderwijs zijn binnen onze school nadrukkelijk aanwezig. Daarnaast willen we ook openstaan voor nieuwe ontwikkelingen op het gebied van onderwijs en opvoeding.

Sinds haar start in 1984 heeft de Openbare Montessoribasisschool Oegstgeest een snelle groei doorgemaakt van zes naar zestien groepen. De meeste leerlingen zijn afkomstig uit Oegstgeest. Ongeveer 30 procent van de leerlingen komt uit de omliggende gemeenten zoals Leiden, Katwijk, Rijnsburg, Noordwijk, Voorhout en Warmond. Lees verder...

 

Er zijn geen items beschikbaar.

Laatste Nieuws

Montjesmaat English
MontjesMaat
MontjesMaat
MontjesMaat

Agenda

Omschrijving
22 december -  Kerstvakantie
23 februari -  Voorjaarsvakantie
27 april -  Koningsdag

Nieuwsbrief

Twitter